Förändingen har börjat

Vi har bara ett hem, så låt oss ta hand om det.

Budstrs uppdrag är att uppmana människor att fatta smartare val i vardagen med hänsyn till konsumtion & miljö. Vi tror att vägen dit är genom att vi alla hjälps åt och skapar produkter som är lättillgängliga, personliga och hållbara. Nu vill vi bjuda in dig till den förändringen.

Om problemet

Problemet med plast

Det är uppskattat att mer än 5 biljoner plastprodukter finns i världens hav och det kan ta år för dem att bryta ned. Det är +5 000 000 000 000 produkter i plast!
Trots plast är bra i många avseenden är det inte nedbrytningsbart, det ruttnar inte som papper eller mat utan hänger kvar på jorden i hundratals år. Det är förkrossande att se mängden plastavfall som förstör och förgiftar våra vatten. Skulle vi inte agera kommer det år 2050 vara mer plast än fiskar i våra hav. Därför vill vi erbjuda bättre alternativ till traditionella plastprodukter. Utan nackdelar.

Den hemliga ingrediensen

En del av lösningen - Bambu

Bambu är världens snabbast växande gräs och kan växa upp till 90 cm på en dag, Det är nedbrytbart och producerar 30% mer syre än träd, det är naturligt antibakteriell utan behov av gödningsmedel eller andra kemikalier för att det ska växa. De säger att skogen är vår planets lungor och avgörande för vår överlevnad. Trots detta skördar vi över 26 000 träd varje dag – 15% av världens träd vilket belastar miljö och liv på jorden.
År 2030 kommer vår befolkning att ha ökat till 10 miljarder människor. En ökning som kommer resultera i större användning av dagliga konsumtionsprodukter. Vi tror att bambu är bland de bästa alternativen som kan möta den växande efterfrågan utan att påverka vår planet.

Ärliga tips

Vad du kan göra för att skapa en hållbar framtid

Många i Sverige är engagerade i klimatfrågan, oroliga över följderna av ett varmare klimat och vill göra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Det här kan du göra:

Mindre bil, mer kollektivtrafik och förnybara bränslen
Enligt Naturvårdsverket står transport för 1/3 av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vi kan resa på el, hållbara förnybara bränslen, cykla eller gå.

Ät mindre kött, bra för din hälsa och miljö
En femtedel av de globala växthusgasutsläppen består av animaliska produkter som kött, mjölk och ost. Att ersätta kött med exempelvis baljväxter är bra för både dig och miljön.

Hemmet
Cirka 40 procent av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av bostäder. Du kan själv bidra genom att sänka inomhustemperaturen, stänga av dem när du inte är hemma och byta till energisnåla vitvaror.

Köp mindre och smartare
Vår konsumtion av nya produkter står för en väsentlig del av växthusgasutsläpp i och med industrierna som tillverkar dem. Du kan göra skillnad genom att minska på dina inköp och ersätta med ekologiska produkter. 

Vägen fram

Bättre för miljön, bättre för människan

Vi har kartlagt de viktigaste områdena där vi anser att vårt arbete kan leda till positiv inverkan. Dessa sex grenar är vårt företag, produkter, logistikkedja, människor, gemenskap & miljö och skapar tillsammans vårt verksamhetsträd. Vi kommer ständigt att förfina dessa grenar för att driva verksamheten på bästa sätt och delar dessa med er på vägen. Vissa av områdena hänger på oss. Vissa hos våra leverantörer. Vissa hos våra Buddies.