Förändingen har börjat

Vi har bara ett hem, så låt oss ta hand om det.

Ett av våra uppdrag är att uppmana människor att fatta smartare val i vardagen med hänsyn till konsumtion & miljö. Vi tror att vägen dit är genom att vi alla hjälps åt och skapar produkter som är lättillgängliga, personliga och hållbara. Nu vill vi bjuda in dig till den förändringen.

Om problemet

Problemet med plast

Det är uppskattat att mer än 5 biljoner plastprodukter finns i världens hav och det kan ta år för dem att bryta ned. Trots plast är bra i många avseenden är det inte nedbrytningsbart, det ruttnar inte som papper eller mat utan hänger kvar på jorden i hundratals år. Agerar vi inte nu kommer det år 2050 vara mer plast än fiskar i våra hav. Därför vill vi erbjuda bättre alternativ till traditionella plastprodukter. Utan nackdelar.

Den hemliga ingrediensen

Bambu

Vi använder bambu i våra munvårdsprodukter. Bambu är världens snabbast växande gräs och kan växa upp till 90 cm på en dag, Det är nedbrytbart och producerar 30% mer syre än träd, det är naturligt antibakteriell utan behov av gödningsmedel eller andra kemikalier för att det ska växa. Vi tror att bambu är bland de bästa alternativen som kan möta den växande efterfrågan utan att påverka vår planet.

Ärliga tips

Vad du kan göra för att skapa en hållbar framtid

Många i Sverige är engagerade i klimatfrågan och oroliga över följderna av ett varmare klimat och vill göra förändringar i sin vardag för att som enskild individ bidra till omställningen mot en hållbar framtid. Det här kan du göra:

Mindre bil, mer kollektivtrafik
Enligt Naturvårdsverket står transport för 1/3 av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Vi kan resa på el, hållbara förnybara bränslen, cykla eller gå.

Ät mindre kött
En femtedel av de globala växthusgasutsläppen består av animaliska produkter som kött, mjölk och ost. Att ersätta kött med exempelvis baljväxter är bra för både dig och miljön.

Hemmet
Cirka 40 procent av all energi som produceras i Sverige går till uppvärmning av bostäder. Du kan själv bidra genom att sänka inomhustemperaturen, stänga av när du inte är hemma och byta till energisnåla vitvaror.

Köp mindre och smartare
Vår konsumtion av nya produkter står för en väsentlig del av växthusgasutsläpp i och med industrierna som tillverkar dem. Du kan göra skillnad genom att minska på dina inköp och ersätta med ekologiska produkter. 

Socialt företagande

Varje såld produkt gör bra för planeten

Det finns så mycket mer vi kan och bör göra. Och vi måste göra mer för att säkerställa en bättre framtid för alla.

1% for Smiles

Budstr stöttar den ideella organisationen Humble Smile Foundation genom att varje munvårdsprodukt automatiskt bidrar till att förebygga barns munhälsa i utsatta områden runt om i världen.

Stripe Climate

Budstr är en del av Stripe Climate och donerar en procent av varje onlinebeställning för att utveckla nya metoder för koldioxidupptag. Det innebär att varje gång en kund lägger en beställning via er personliga länk går 1% till att rädda klimatet.

Vägen fram

Bättre för miljön, bättre för människan