Integritetspolicy

Allmänna villkor

Kakor

Kakor

COOKIES

Varför vi använder cookies
För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av våra webbplatser som möjligt använder
Budstr cookies och annan jämförbar teknik. All sådan teknik benämns nedan för “cookies”.
Vi använder cookies för statistiska ändamål, för att anpassa hemsidan efter dina behov,
intressen och preferenser samt för att förbättra hemsidan. Cookies används även för att mäta
trafiken på våra hemsidor och för statistik.
Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn
eller e-postadress, utan den identifierar bara den enhet/apparat som du använder med din
webbläsare. Information om besökare kan inte spåras av Budstr.


Vad är cookies?
En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas
från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen
kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina
inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan
webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies
sparade av andra webbplatser.
Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta
cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt
placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan
vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på
sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller
öka risken för virus på din dator.
Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.


Ditt samtycke
Genom att besöka och använda denna hemsida och tillåta cookies genom inställningarna i din
webbläsare godkänner du vår användning av cookies. Om du inte vill godkänna vår
användning av cookies behöver du stänga av funktionen för tillåtande av cookies i dina
webbläsarinställningar. Om du inte tillåter cookies kan det hända att hemsidan inte fungerar
som avsett och prestandan kan påverkas negativt.


Google Analytics
Vi använder Google Analytics för att identifiera våra besökares preferenser samt vilka delar
av vår hemsida som är särskilt populära. På så sätt kan vi anpassa innehållet på hemsidan
efter dina behov, intressen och preferenser och därmed förbättra våra erbjudanden till dig.
Vi använder också retargeting-teknik. Denna teknik använder cookies för att spara detaljer
om ditt intresse för våra produkter och tjänster. När du besöker vår
hemsida kommer vi därför att läsa dessa cookies. Denna process är helt anonymiserad och du
kan alltså inte identifieras genom vår användning av retargeting-teknik.
Om du inte vill att vi samlar in, lagrar och analyserar statistisk information om ditt besök på
hemsidan, eller om du inte vill ta emot information som är anpassad efter dina behov,
intressen och preferenser på våra hemsidor, kan du när som helst invända mot framtida
användning av din information (opt-out). För att invända mot framtida användning av din
information behöver du installera en opt-out cookie i din webbläsare. En opt-out cookie
kommer bara att visa att du har invänt mot användning av din information och den kommer
bara att påverka den webbläsare som du gjort inställningen i. Om du tar bort cookien eller
använder en annan enhet/apparat behöver du återigen invända mot användning av din
information genom installation av en ny opt-out cookie.
Klicka här om du vill installera en opt-out cookie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Om du inte godkänner cookies eller vill rensa din historik
Om du inte godkänner cookies eller om du vill rensa cookies behöver du ändra inställningar i
din webbläsare. Alla webbläsare är olika, så leta i menyn “Hjälp” i din webbläsare för att ta
reda på hur du ändrar dina cookiepreferenser.
Du kan ta bort cookies som har sparats på din dator, även detta gör du i din webbläsares
inställningar.


Så här ändrar du cookieinställningar du i Internet Explorer 11:
Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess.
Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.
Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet
och sen Ta bort webbhistorik.

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome:
Klicka på menyikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade
inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in
hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.
Vill du radera dina cookies klickar på menyikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort
webbinformation.
För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs
hemsida.

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari:
För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: Tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies
och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från
webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från
tredje part och annonsörer eller Alltid.
Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox:
För att rensa cookies:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet.
– Under fliken Historik, tryck på knappen “Visa kakor”.
– Välj “Ta bort alla”, så rensas alla cookies från din dator.
För att blockera cookies på alla webbplatser:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till panelen Sekretess & Säkerhet.
– Under fliken Historik finns en rullist: “Firefox kommer att:”. Välj “Använda anpassade
inställningar för historik”.
– Ta bort markeringen för “Tillåt att webbplatser lagrar kakor”.
För att rensa din cache:
– Gå till Inställningar i Firefox och gå till fliken Sekretess & Säkerhet.
– Under rubriken Cachat Webinnehåll, klicka på Rensa Nu.

Dela-funktioner
Vår hemsida innehåller knappar som du som besökare kan använda för att dela innehåll med
vänner via sociala medier, t.ex. via LinkedIn, Twitter, Facebook och Google+. Dessa externa
hemsidor kan lämna cookies på din enhet/apparat när du är inloggad i deras tjänster. Om du
vill ha mer information om dessa externa hemsidors användning av cookies och hur du kan
hantera dessa rekommenderar vi dig att kontrollera deras respektive cookiesinformation.