Hur kan Högskoleprovet Hjälpa dig i din karriär?

Arbetsplats

Att klara av Högskoleprovet (HP) är ofta en av de första stora utmaningarna för svenska studenter som strävar efter att komma in på sin drömutbildning.

De flesta högskoleutbildningar använder två ansökningsköer för antagningar: en som går på betyg och en som går på resultat från högskoleprovet. Av denna anledning är högskoleprovet ett populärt sätt för folk att komma in på sina drömutbildningar om deras betyg inte räcker till. Därmed ökar det dina chanser att komma in på populära utbildningar, förutsatt att du har behörighet och presterar väl på högskoleprovet.

Högskoleprovet är ett nationellt prov som hålls två gånger per år och som syftar till att testa kunskaper och färdigheter som är viktiga i högskoleutbildningar.

Samtidigt är högskoleprovet mycket mer än bara ett test för att komma in på högskolan. Det är en mångsidig bedömningsmetod som kan ge ovärderliga fördelar och möjligheter för din framtida karriär.

Tusentals studenter som tävlar om begränsade platser vid universitet och högskolor och därför är det avgörande att skilja sig ut på ett konkurrensutsatt arbetsmarknad. Genom att förstå och utnyttja potentialen i Högskoleprovet kan du inte bara öka dina chanser att komma in på önskade utbildningar utan även ge dig en fördel i din karriärutveckling.

I denna artikel ska vi ta en närmare titt på hur Högskoleprovet kan hjälpa dig i din karriär och nå dina professionella mål. Dels är högskoleprovet viktigt för att komma in på din drömutbildning så att du sedan kan få det jobb du vill ha och dels kan ett bra resultat på högskoleprovet också vara bra i ditt CV som bevis på dina kunskaper.

HP:s roll

HP är ett standardiserat test som används av svenska universitet och högskolor för att bedöma sökandes förmåga och lämplighet för högre utbildning. Det är utformat för att mäta kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta för högskolestudier. Något som många inte tänker på är dock att dess implikationer sträcker sig långt bortom detta initiala syfte.

Högskoleprovet är ett standardiserat test som består av av fem provpass med åtta olika delar och totalt 160 uppgifter. Dessa delar inkluderar följande:

 • Kvantitativa uppgifter
 • XYZ, matematisk problemlösning
 • KVA, kvantitativa jämförelser
 • NOG, kvantitativa resonemang
 • DTK, diagram, tabeller och kartor
 • Verbala uppgifter
 • ORD, ordförståelse
 • LÄS, svensk läsförståelse
 • MEK, meningskomplettering
 • ELF – Engelsk läsförståelse

Högskoleprovet kan hur många gånger som helst och av vem som helst, oavsett ålder, betyg, eller tidigare studier.

HP har blivit ett otroligt populärt sätt för studier att komplettera sina betyg och därigenom förbättra sina chanser att bli antagna till önskade utbildningar. För många fungerar det som en andra chans att visa upp sin akademiska kapacitet och kompensera för eventuella svagheter i sina betyg.

Kompetenser och färdigheter som HP kan visa på

Högskoleprovet (HP) är mer än bara ett test för att mäta akademisk förmåga. Faktum är att det är ett sätt som kan visa på en rad olika kompetenser och färdigheter som är relevanta för din karriärutveckling.

Här är bara några exempel på hur ett bra resultat på högskoleprovet kan vara ett sätt att bevisa dina kunskaper och förmågor vilket inte bara är viktigt för att komma in på din drömutbildning men också kan öka dina chanser att få ett jobb.

Problemlösningsförmåga

 1. HP utmanar din förmåga att lösa olika typer av problem inom matematik, logik och verbal förståelse under tidspress. Denna förmåga är otroligt viktig inom många yrkesområden där problemlösning ofta spelar en central roll i arbetsuppgifterna.
 2. Genom att visa upp din förmåga att analysera och lösa komplexa problem på HP  kan du också visa arbetsgivare att du har den kritiska tänkande och problemlösning som krävs för att vara framgångsrik i en professionell miljö.

Analytiskt tänkande

HP testar din förmåga att analysera och dra slutsatser från information. Det kan till exempel vara från text, diagram och tabeller.

Förmågan att tolka och dra slutsatser från data är värdefull inom många yrkesområden, särskilt inom områden som marknadsföring, finans och forskning. Av denna anledning kan företag inom dessa områden se positivt på kandidater som har ett bra resultat på högskoleprovet.

Prestera under tidspress

Högskoleprovet är tidsbegränsat och kräver att man kan hantera tid och arbeta snabbt och effektivt för att hinna med alla frågor.

Att kunna hantera tidspress är en viktig färdighet i många yrken och erfarenheten av att göra HP kan hjälpa dig att utveckla och förbättra denna förmåga. Det hjälper inte bara dig själv utan fungerar som ett bevis på att du kan prestera när det gäller.

Kommunikationsförmåga

Högskoleprovet inkluderar en verbal del som består av 80 uppgifter innehållande texter, ord och läsförståelse. Den verbala delen inkluderar följande:

 • ORD, ordförståelse
 • LÄS, svensk läsförståelse
 • MEK, meningskomplettering
 • ELF – Engelsk läsförståelse

Som du känner till är kommunikation otroligt viktigt på alla arbetsplatser så att ha goda kommunikationsförmågor kan vara väldigt värdefullt i din karriär och inte minst när du söker jobb.

Skriftlig förmåga

Kommunikation sker inte bara verbalt utan också skriftligt. I dagens digitala samhälle ställs det allt högre krav på skriftlig kommunikationsförmåga, inte minst inom arbetsplatser, och därför är detta en kunskap som är väldigt värdefull att visa upp.

Högskoleprovet testar både din skriftliga och muntliga förmåga genom olika delprov vilket ger en helhetsbild av din kommunikationskompetens. Dels är det värdefullt att visa upp ett bra resultat inom kommunikation på högskoleprovet när du söker jobb men det kan också ge dig stora fördelar när du väl arbetar på en arbetsplats.

Logiskt tänkande

Sist men inte minst har vi logiskt tänkande. Inom arbetslivet är logiskt tänkande en viktig kunskap som du bör ha. Högskoleprovet kan dels hjälpa dig att utveckla denna men också bevisa att din kunskap är god.

Högskoleprovet utmanar din förmåga att tänka logiskt och dra slutsatser baserat på given information. Denna förmåga är viktig inom en rad olika yrkesområden, från ingenjörsvetenskap till juridik, där logiskt resonemang och problemlösning är centrala komponenter av arbetsuppgifterna.

HP som bevis på förmåga och kompetens

Högskoleprovet (HP) fungerar inte bara som ett test för att bedöma din akademiska prestation utan kan också ses som ett bevis på din förmåga och kompetens vilket kan vara värdefullt för din karriär, inte minst när du söker om jobb.

Från arbetsgivares perspektiv kan ett bra resultat på högskoleprovet vara ett bevis på en kandidats kunskaper vilket kan ge fördelar framför andra sökanden som inte kan visa upp ett bra resultat på högskoleprovet.

Eftersom att högskoleprovet erbjuder en standardiserad och objektiv bedömning av elevers förmåga inom olika ämnesområden och färdigheter blir det ett väldigt pålitligt kompetensbevis för arbetsgivare till skillnad från många andra underlag som används i CV:n. En annan fördel är att eftersom HP-resultaten är jämförbara över tid och bland olika individer kan de användas som en jämförelsegrund för att bedöma din prestation gentemot andra sökande eller anställda vilket är värdefullt för företag som ska anställa.

By David Nilsson, grundaren bakom Budstr.

Lämna ett svar